Technické zhodnocení na najaté nemovité věciGarance

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Technické zhodnocení na najaté nemovité věci

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.14
Technické zhodnocení na najaté nemovité věci

Ing. Ivan Macháček

Někdy se u najaté nemovité věci stává, že tato plně nevyhovuje potřebám nájemce a nájemce po dohodě s pronajímatelem provede na najatém majetku technické zhodnocení.

Podle § 28 odst. 3 ZDP technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku nebo majetku pořizovaného na finanční leasing a jiný majetek uvedený v § 26 odst. 3 písm. c) ZDP, jsou-li hrazeny nájemcem (v případě nájmu) nebo uživatelem (v případě finančního leasingu), může na základě písemné smlouvy odpisovat nájemce nebo uživatel, pokud není vstupní cena u odpisovatele hmotného majetku zvýšena o tyto výdaje. Přitom nájemce nebo uživatel zatřídí technické

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru