Systém vnitřní struktury společnostiGarance

30.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Systém vnitřní struktury společnosti

30.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5 Systém vnitřní struktury společnosti

Akciová společnost si dle právní úpravy ZOK může vybrat ze dvou modelů svého vnitřního řízení, a to systému dualistického a systému monistického (§ 396 a násl. ZOK). Rozdíl mezi oběma systémy je značný, a to jak v orgánech, které se v každém systému zřizují, tak i v počtu osob, které jsou v takovýchto orgánech potřeba. Zákonná změna totiž pomáhá vyřešit častý problém s personálním obsazením funkcí, kdy doposud bylo třeba ve vedení společnosti mít nejméně tři osoby v představenstvu společnosti a tři osoby v dozorčí radě. Právě počet potřebných osob byl mnohdy překážkou pro zakládání akciových společností, neboť zakladatelé pouze zřídka disponovali takovým

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru