Statut sociálního fondu obce (města)Archiv

11.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Statut sociálního fondu obce (města)
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Statut sociálního fondu obce (města)

11.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.3.2.2 Statut sociálního fondu obce (města)

Ing. Anna Matoušková

Jednací číslo: 

Datum schválení: DD. MM. 20.. 

Účinnost od-do: DD. MM. 20.. – Neomezená 

Plánovaná revize: DD. MM. 20.. 

Typ předpisu (závaznost): Zpracovatel: 

Článek 1

Účel fondu

Sociální fond (dále jen „fond”) je účelový peněžní fond, který byl zřízen zastupitelstvem obce ………. usnesením č. …….. ze dne ……….. v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Fond je určen k zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců zařazených do obecního úřadu a členů zastupitelstva obce, uvolněných pro výkon funkce (dále jen „zaměstnance”).

Článek 2

Tvorba a

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru