Správce vkladů a jeho činnostGarance

12.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Správce vkladů a jeho činnost

12.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3 Správce vkladů a jeho činnost

Mgr. Pavla Krejčí

V časovém úseku mezi založením a vznikem akciové společnosti ještě nemá akciová společnost právní osobnost (§ 118 NOZ). Teprve vznikem akciové společnosti se stává akciová společnost plnohodnotnou právnickou osobou, která nese za své jednání plnou odpovědnost. Zároveň však v souladu s § 253 ZOK platí, že založení akciové společnosti je účinné až tehdy, splatí-li každý zakladatel akciové společnosti případné emisní ážio a v souhrnu alespoň 30 % jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií v době určené ve stanovách, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku. Bez splnění této vkladové povinnosti není

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru