Sociální a zdravotní pojištění z příjmů podle autorského zákonaGarance

3.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sociální a zdravotní pojištění z příjmů podle autorského zákona

3.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.6.5
Sociální a zdravotní pojištění z příjmů podle autorského zákona

Ing. Ivan Macháček

Sociální pojištění

Podle § 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb. se výkonem samostatné výdělečné činnosti rozumí rovněž výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, s výjimkou činnosti, z níž příjmy jsou podle zákona o daních z příjmů samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně.

Vyměřovacím základem OSVČ pro povinné pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle § 5b odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb. částka, kterou si osoba určí, ne však méně než 50 % daňového základu. Daňovým základem se pro účely povinného pojistného rozumí základ daně nebo dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti stanovený podle § 7 ZDP po úpravě základu daně podle § 5 a § 23 ZDP, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů. Do daňového základu se nezahrnují příjmy, které jsou podle zákona o daních z příjmů samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně.

Do daňového základu se pro účely povinného pojistného na důchodové pojištění zahrnují tedy i příjmy z autorských honorářů s výjimkou příjmů, které jsou samostatným základem daně z příjmů fyzických osob zdaněné zvláštní sazbou daně, tedy s vyloučením příjmů autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na

 
 Nahoru