Smluvní zastoupeníGarance

2.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Smluvní zastoupení

2.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.2
Smluvní zastoupení

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Do konce roku 2013 bylo „zastoupení na základě plné moci” upraveno v § 31 a násl. ObčZ. Právní úprava zastoupení v NOZ je podrobnější a nově jsou v § 436 až 440 NOZ zařazena všeobecná ustanovení, která se vztahují na všechny typy zastoupení podle NOZ.

NOZ rozlišuje celkem tři druhy zastoupení:

  • zastoupení smluvní (§ 441 až 456), kdy součástí smluvního zastoupení je i úprava prokury,

  • zastoupení zákonné,

  • opatrovnictví.

Zastoupení zákonné a opatrovnictví jsou společně upraveny v ustanoveních § 457 až 488 NOZ.

Pojem smluvní zastoupení

NOZ místo pojmu „zastoupení na základě plné moci” používá pojem „smluvní zastoupení”. Jde o přesnější pojem, který lépe

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru