Smlouva o provozu dopravního prostředkuGarance

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva o provozu dopravního prostředku
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Smlouva o provozu dopravního prostředku

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.1
Smlouva o provozu dopravního prostředku

Mgr. Iva Jarolímová

Současná právní úprava smlouvy o provozu dopravního prostředku upravená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vychází takřka celým svým obsahem z původní úpravy obsažené v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, pouze se změnou v podobě nevyžadování povinné písemné formy smlouvy.

Úpravu smlouvy o provozu dopravního prostředku nalezneme v ustanoveních § 2582 až 2585 NOZ.

Předmětem smlouvy o provozu dopravního prostředku je závazek provozce poskytnout dopravní prostředek k přepravě zboží a podniknout s ním jednu nebo více cest, a to jak objednatel určí. Objednatel se zavazuje zaplatit provozci odměnu.

Podstatnými

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru