Smlouva o převodu akciíGarance

14.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Smlouva o převodu akcií

14.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.3.2 Smlouva o převodu akcií

Mgr. Zuzana Kittrichová

Výklad právní věty
Právní úprava smluvního převodu akcií se bude obvykle řídit ustanoveními o koupi movité věci, konkrétně § 2079 a násl. NOZ. Není však vyloučen převod na základě jiného smluvního ujednání, např. smlouvy darovací nebo směnné.

Určitá specifika aplikovatelná pro převod cenných papírů nalezneme v ustanoveních o převodu vlastnického práva k cenným papírům, obsaženým v § 1103 a násl. NOZ.

Další zvláštní ustanovení týkající se přímo převodu akcií jsou upravena v zákoně o obchodních korporacích; v případě akcií na jméno se jedná o § 269 a násl. ZOK, akcií na majitele o § 274 ZOK a zaknihovaných akcií o § 275 a násl. ZOK.

Definice

Smlouva o převodu

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru