Smlouva o přepravě věciGarance

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva o přepravě věci

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Smlouva o přepravě věci

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.3
Smlouva o přepravě věci

Mgr. Iva Jarolímová

Do doby účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byla právní úprava smluv o přepravě zboží rozdělena jak mezi tehdejší občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), tak i mezi tehdy platný obchodní zákoník (zákon č.  513/1991 Sb., obchodní zákoník). V obchodním zákoníku se hovořilo o přepravě nákladu, v občanském zákoníku o přepravě věci.

Stávající občanský zákoník již mezi těmito úpravami nerozlišuje, ale přebírá veskrze celou úpravu obsaženou v obchodním zákoníku, menší část pak ze zákoníku občanského. Současná jediná zákonná úprava týkající se přepravy věci je obsažena v ustanoveních § 2555 až 2577 NOZ.

Podrobnější úpravu podmínek

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru