Smlouva o přepravě osobGarance

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva o přepravě osob
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Smlouva o přepravě osob

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.2
Smlouva o přepravě osob

Mgr. Iva Jarolímová

Nynější právní úprava smlouvy o přepravě osob je v zásadě stejná jako úprava v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Současná právní úprava, ve shodě s dosavadní právní úpravou, pouze velmi obecně upravuje přepravu osob, když v podrobnostech ponechává řešení dílčích právních otázek především na příslušných podzákonných právních předpisech, tj. na přepravních řádech, případně na smluvních přepravních podmínkách. Konkrétní zákonná úprava věnující se přepravě osob je upravena v ustanoveních § 2550 až 2554 NOZ.

K novému občanskému zákoníku ještě doposud nebyly schváleny žádné provádějící předpisy, kterými by byly stanoveny přepravní řády. Aktuálně platnými

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru