Služby závazně "neupravené" právními předpisyGarance

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Služby závazně "neupravené" právními předpisy
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Služby závazně "neupravené" právními předpisy

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1
Služby závazně „neupravené” právními předpisy

Ing. Jiří Skuhra, CSc., Ing. Lenka Haráková

Obor služeb tzv. „právně závazně neupravených” je charakteristický tím, že konkrétní způsob celkového ocenění těchto služeb ani způsob rozúčtování nákladů uvnitř bytového domu spolu s volbou kritérií pro rozvrh nákladů na tyto služby do individuálních úhrad nejsou taxativně předem určeny obecnými a zvláštními právními předpisy či požadavky cenových orgánů. Stanovení podmínek řešení ekonomického hodnocení těchto služeb je v nájemním bydlení dáno buď dohodou příjemců služeb s poskytovatelem služby (od 1.1.2014 je vyžadována podle zákona č. 67/2013 Sb. dvoutřetinová většina

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru