Rámcová dohodaGarance

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Rámcová dohoda

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1
Rámcová dohoda

Mgr. Filip Červenka

Zvláštní postupy při zadávání veřejných zakázek jsou upraveny v části šesté ZZVZ. Při postupu podle části šesté se přiměřeně použijí ustanovení § 42 až 44 ZZVZ. Rámcová dohoda je upravena v hlavě II. části šesté ZZVZ, a to v § 131 a násl. ZZVZ.

Rámcová dohoda je taková dohoda, pomocí které mezi sebou zadavatel a jeden či více dodavatelů ujednávají rámcové podmínky týkající se zejména ceny a množství plnění veřejné zakázky, které jsou závazné po dobu trvání rámcové dohody. Rámcové dohody jsou zpravidla uzavírány u veřejných zakázek, u kterých dochází k opakujícímu se plnění potřeb zadavatele a u kterých nemusí jít předem zcela přesně určit objem a rozsah plnění, jež bude

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru