Input:

R 76/1965; Řízení před soudem Garance

č. 76/1965 Sb. rozh.
Pro rozhodování o otázce zániku členství ve stavebním bytovém družstvu není dána pravomoc soudu.
(Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 6. ledna 1965, 11 Co 200/64.)
Obvodní soud pro Prahu 9 zastavil řízení, jímž se žalobce domáhal toho, aby bylo vysloveno, že rozhodnutí členské schůze stavebního bytového družstva o zbavení členství žalobce v tomto družstvu je neplatné.
V odvolání uplatňoval žalobce, že jde o občanský právní poměr, a základním právním předpisem, který je třeba zkoumat při zjišťování, zda jsou splněny podmínky řízení (§ 103 o. s. ř.), je § 7 o. s. ř., kde jsou dokonce družstevní vztahy výslovně vyjmenovány mezi těmi, o nichž rozhodují soudy, pokud není jinak stanoveno. V daném případě není předpis, který by řešení tohoto právního vztahu přesunul na jiný orgán; jde ostatně o právní vztah