Input:

R 74/1965; Byt Garance

č. 74/1965 Sb. rozh.
Smír, kterým se rozvedený manžel, jemuž nebyly svěřeny děti do výchovy, zavazuje vyklidit byt pod podmínkou přidělení přiměřeného náhradního bytu, je v rozporu se zákonem a nelze jej proto schválit.
(Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 24. září 1964, 11 Co 332/64.)
Obvodní soud pro Prahu 2 schválil smír, "jímž právo žalovaného užívat byt o pokoji a kuchyni s příslušenstvím v 5. poschodí domu č. 32/34 v Praze 2 zanikne dnem přidělení náhradního bytu nebo náhradního ubytování pro žalovaného. Žalovaný je povinen se z bytu vystěhovat do 15 dnů od vykonatelnosti rozhodnutí, kterým mu bude obvodním výborem přidělen přiměřený náhradní byt. Bytu bude nadále užívat žalobkyně."
Městský soud v Praze k odvolání žalovaného změnil rozhodnutí soudu prvého stupně tak, že smír, uvedený v protokole o jednání ze dne 29. června 1964, se neschvaluje.
Z