Input:

R 73/1965; Příspěvek na výživu rozvedeného manžela Garance

č. 73/1965 Sb. rozh.
Žaloba o zrušení vyživovací povinnosti není běžnou záležitostí nesmyslu § 21 zák. o rod.
(Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 27. dubna 1965, 6 Co 197/65.)
Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl žalobu, kterou se žalobkyně jako manželka B. S. domáhala zrušení výživného, které je povinen její manžel platit své býv. manželce.
Toto své rozhodnutí odůvodnil i tím, že sice je pravda, že se manželé vzájemně zastupují v běžných záležitostech (§ 21 zák. o rod.), že však žaloba o zrušení vyživovací povinnosti není běžnou záležitostí ve smyslu tohoto ustanovení.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
B. S. se zavázal soudním smírem ze dne 4. února 1957, který byl soudem schválen, že bude přispívat své tehdejší manželce na úhradu jejích osobních potřeb, počínaje dnem právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství částkou 300,- Kčs měsíčně.
V r.