Input:

R 65/1965; Řízení před soudem. Výživné dětí Garance

č. 65/1965 Sb. rozh.
Dokud nebylo v příslušném řízení pravomocně rozhodnuto o popření otcovství manželem matky nezl. dítěte, chybí podklad pro úspěšné uplatňovaní nároku na náhradu poskytnutého výživného se zřetelem na ustanovení § 101 zák. o rod.
Skutečnost, že generální prokurátor provádí šetření z hlediska podání návrhu na popření otcovství, není důvodem pro přerušení řízení podle § 109 odst. 1, písm. b) nebo § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze dne 4. srpna 1965, 8 Co 396/65.)
Okresní soud v Kolíně zamítl žalobu žalobce A. S. proti žalovaným V. S. a J. D., jíž se žalobce domáhá náhrady výživného, které poskytl na nezletilého R. S. za oba žalované.
Krajský soud v Praze rozsudek soudu I. stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Jde o žalobu podle § 101 zák. o rod., jejímž podkladem je popření otcovství žalobce k nezl. R. S.
Jestliže tato skutečnost není v příslušném řízení zjištěna, chybí jakýkoliv podklad pro uplatňování zažalovaných nároků. Žaloba je předčasná a nemůže ani, jak se žalobce mylně domnívá, nastat promlčení nároku touto žalobou uplatňovaného, tj. náhrady výživného žalobcem zaplaceného na nezl. R. S. za oba žalované. Uplatnění nároku, jehož základ dosud splněn není a o němž nelze ani v době soudního rozhodování usoudit,