Input:

č. 6/1966 Sb. rozh. tr., Garance

č. 6/1966 Sb. rozh. tr.
Jestliže podmíněně propuštěný ve zkušební době bydlel na různých místech a pracoval na různých pracovištích, musí soud ke zjištění, že podmíněně propuštěný vedl ve zkušební době řádný život pracujícího člověka (§ 64 odst. 1 tr. zák.) vyžádat si zprávy o jeho chování ve zkušební době ze všech těchto míst a pracovišť.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. 12. 1965 - 1 Tz 89/65.)
Usnesením okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 9. června 1965 sp. zn. Pp 9/64 bylo vysloveno, že podmíněně propuštěný A se ve zkušební době osvědčil.
Ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, Nejvyšší soud uvedené usnesení okresního soudu zrušil a okresnímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu v Sokolově ze dne 20. listopadu 1963 sp. zn. 2 T 172/63 byl obviněný A uznán vinným trestným činem příživnictví podle § 203 odst. 2 tr. zák. a byl mu za to uložen souhrnný trest odnětí svobody na dobu 9 měsíců za současného zrušení výroku o trestu vysloveného v rozsudku téhož soudu ze dne 25. září 1963, sp. zn. 2 T 135/63.
Obviněný uvedený trest odpykával od 26. července 1963. Z výkonu tohoto trestu byl podmíněně propuštěn usnesením okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 24. března 1964, sp. zn. Pp 9/64 na zkušební dobu 1 roku.
Zkušební doba uplynula dne 24. března 1965. Dne 9. června 1965 okresní soud v Mladé Boleslavi rozhodl, že obviněný se ve zkušební době osvědčil, takže se má zato podle § 64 odst. 2 tr. zák., že trest odpykal.
Proti posléze uvedenému rozhodnutí okresního soudu v Mladé Boleslavi podal předseda Nejvyššího soudu ve lhůtě uvedené v § 272 tr. ř. stížnost pro porušení