Input:

č. 6/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 6/1955 Sb. rozh. tr.
Podle § 22 odst. 2 tr. zák. nelze uložit dodatkový trest ani tehdy, hledí-li se na pachatele, jako by nebyl odsouzen i z jiných důvodů, než v § 28 tr. zák. uvedených, tedy i v důsledku amnestijního rozhodnutí presidenta republiky nebo z důvodu udělení individuální milosti presidentem republiky, jestliže při tom president republiky nařídil, že na pachatele se hledí, jako by nebyl odsouzen.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 9. října 1954, 1 Tz 212/54.)
Obviněný byl pravomocným rozsudkem lidového soudu ve Vyškově z 12. prosince 1952 odsouzen pro trestný čin opilství podle § 187 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody na jeden měsíc podmíněně se zkušební dobou dvou roků. Usnesením téhož soudu z 13. května 1953 bylo vysloveno, že byl obviněnému podle čl. II odst. 3 rozhodnutí presidenta republiky ze 4. května 1953 o amnestii tento trest prominut s tím, že se na obviněného hledí, jako by nebyl odsouzen.
Lidový soud ve Vyškově na to rozsudkem z 24. května 1953 uznal obviněného vinným trestným činem pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 tr. zák. a podle § 240 tr. zák. spáchanými před vyhlášením rozsudku téhož soudu z 12. prosince 1952 a uložil mu za to podle § 22 odst. 2 tr. zák. dodatkový trest odnětí svobody v trvání dvou a čtvrt roku. Podle § 26 tr. zák. rozhodl, že i trest obviněnému dříve uložený rozsudkem z 12. prosince 1952 je nepodmíněný. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti generálního prokurátora zrušil rozsudek lidového soudu ve Vyškově z 24. května 1953 ve výroku o trestu a tomuto soudu nařídil, aby o trestu znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Usnesením lidového soudu ve Vyškově z 13. května 1953 bylo vysloveno, že byl podmíněný trest uložený, obviněnému rozsudkem z 12. prosince 1952 (t. j. prvním rozsudkem tohoto soudu) prominut podle čl. II odst. 3 rozhodnutí presidenta republiky ze 4. května 1953 o amnestii s tím, že se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen.
Podle § 22 odst. 2 poslední věty tr. zák. se ustanovení o dodatkovém trestu