Input:

R 54/1966; Výkon rozhodnutí Garance

č. 54/1966 Sb. rozh.
Dlužník povinného není oprávněn podat odvolání do rozhodnutí, jímž byl nařízen výkon přikázáním peněžité pohledávky.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. března 1965, 9 Co 51/65.)
Okresní soud v Jablonci nad Nisou nařídil výkon rozsudku okresního soudu v J. přikázáním pohledávky, jež přísluší povinnému proti státnímu obchodu P. v Jablonci nad Nisou z důvodu úhrady za užívání bytu.
Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl odvolání, které podal dlužník povinného do rozhodnutí o přikázání pohledávky.
Z odůvodnění:
Jde o řešení otázky, zda odvolatel, který je dlužníkem povinného, je účastníkem řízení o výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky.