Input:

R 53/1965 (tr.); Doprava Garance

č. 53/1965 Sb. rozh. tr.
K výkladu ustanovení § 15 odst. 1 vyhl. č. 141/1960 Sb. (otáčení vozidla)
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. července 1965 - 7 Tz 48/65.)
Usnesením okresního prokurátora v Ostravě ze dne 27. ledna 1965 sp. zn. 7 Pv 387/64 bylo podle § 177 odst. 1 písm. b) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněného A. pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 223 odst. 1 tr. zák.
Ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem Nejvyšší soud toto usnesení okresního prokurátora zrušil a vrátil mu věc k novému projednání a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Usnesením vyšetřovatele Městské správy VB v Ostravě ze dne 12. listopadu 1964 bylo podle § 164 tr. ř. zahájeno vyšetřování a současně podle § 165 odst. 1 tr. ř. vzneseno obvinění proti obviněnému A. pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 223 odst. 1 tr. zák., a to v podstatě proto, že dne 10. listopadu 1964 jako řidič osobního auta ve Svinově při otáčení na Gottwaldově třídě do protisměru nedal přednost za ním jedoucímu motocyklistovi L., v důsledku čehož motocyklista narazil zezadu do otáčejícího se osobního auta. V důsledku nehody utrpěl motocyklista a jeho tandemista zranění.
Okresní prokurátor v Ostravě usnesením ze dne 27. 1. 1965, sp. zn. 7 Pv 387/64 podle § 177/1b) tr. ř. trestní stíhání obviněného pro uvedený trestný čin zastavil. Uvedené rozhodnutí odůvodnil tím, že výsledky vyšetřování nebylo zjištěno porušení pravidel silničního provozu ze strany obviněného A., nýbrž že k nehodě došlo v důsledku značné rychlosti jízdy motocyklisty.
Proti tomuto usnesení podal generální prokurátor ve lhůtě stanovené v § 272 tr. ř. stížnost pro porušení zákona. V ní vytýká nesprávnost rozhodnutí a porušení zákona v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., poněvadž okresní prokurátor zastavil trestní stíhání, aniž vyšetřováním byl zjištěn skutečný stav věci, objasněny všechny okolnosti případu a dále, že důkazy nebyly hodnoceny na základě pečlivého uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu, jak to ukládá orgánům činným v trestním řízení uvedené ustanovení trestního řádu.
Nejvyšší soud podle § 267 odst. 1 tr. ř. přezkoumal na podkladě stížnosti pro porušení zákona správnost napadeného usnesení, jakož i řízení, jež mu předcházelo a shledal, že zákon byl porušen.
Z výpovědi svědků L. a M. vyplývá, že tito spatřili auto, řízené obviněným, jeti malou rychlostí těsně při pravém okraji vozovky a z toho důvodu se řidič motocyklu L. rozhodl auto předjet. Když se