Input:

R 51/1966; Řízení před soudem. Náklady řízení Garance

č. 51/1966 Sb. rozh.
Zvláštní procesní postavení prokurátora, rozdílné od procesního postavení účastníků řízení, brání tomu, aby mohl být pokládán za účastníka řízení se všemi z toho vyplývajícími procesními důsledky. Není proto možné, aby byla vyslovena povinnost prokurátora k náhradě nákladů řízení podle těch ustanovení občanského soudního řádu, jež upravují náhradu nákladů řízení mezi účastníky; jiných ustanovení, jež by to připouštěla, občanský soudní řád nemá.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. března 1966, 5 Cz 13/66.)
K návrhu okresního prokurátora v Havlíčkově Brodě bylo zahájeno řízení o neplatnost darovací smlouvy ze dne 3. 7. 1963, kterou J. Š., důchodce, daroval JZD 9. květen se sídlem v S., domek čp. 221 v Š. Okresní prokurátor v Havlíčkově Brodě odůvodnil svůj návrh tvrzením, že v době uzavírání smlouvy již nebyl J. Š. vlastníkem domku, který byl dříve vykoupen ve prospěch státu podle zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě.
Okresní soud v Havlíčkově Brodě nevyhověl návrhu okresního prokurátora v Havlíčkově Brodě, a to v podstatě z toho důvodu, že nebylo prokázáno jeho tvrzení o výkupu domku čp. 221 v Š. ve prospěch státu podle zákona č. 46/1948 Sb.
Krajský soud v Hradci Králové potvrdil rozsudek soudu prvého stupně; navíc okresnímu prokurátorovi v Havlíčkově Brodě uložil povinnost zaplatit JZD 9. květen se sídlem v S. náklady odvolacího řízení částkou 488,20 Kčs do jednoho měsíce u krajského sdružení advokátů.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, že rozsudkem krajského soudu v Hradci Králové byl porušen zákon ve výroku o nákladech řízení, a toto rozhodnutí v uvedeném výroku zrušil.
Z odůvodnění:
Ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř., o něž opřel krajský soud své rozhodnutí o povinnosti okresního prokurátora v Havlíčkově Brodě k náhradě nákladů odvolacího řízení, je ustanovením o náhradě nákladů řízení