Input:

R 5/1966; Smlouva Garance

č. 5/1966 Sb. rozh.
Jestliže dohodnutá kupní cena věci přesahuje cenu stanovenou odhadem, je kupní smlouva neplatná.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 9. 1965, D Co 216/65.)
Okresní soud v Trutnově rozhodl, že žalovaný je povinen vrátit dohodnutou cenu.
Krajský soud v Hradci Králové rozhodnutí potvrdil.
Z odůvodnění:
Z výpovědí obou účastníků před prvým soudem vyplývá, že začátkem června 1964 byla mezi nimi uzavřena kupní smlouva, podle které se žalovaný zavázal žalobci odevzdat motocykl Jawa ČZ 125 a žalobce se zavázal tento motocykl převzít a vyplatit žalovanému dohodnutou cenu. Právní vztah mezi účastníky se tedy řídí § 399 a násl. o. z. o kupní smlouvě. Prvý soud zjistil, že po převzetí motocyklu žalobcem se na něm objevily závady, takže žalobce po krátkém používání motocykl i s doklady vrátit žalovanému zpět. Kromě toho žalobce požaduje vrácení kupní ceny (části) proto, že smlouva je neplatná pro předražení motocyklu. Žalovaný však odmítá vrátit kupní cenu.
Podle § 399/2 cit. zák. dohodnutá cena koupené věci nesmí přesahovat cenu stanovenou podle cenových předpisů. Jestliže nelze cenu takto určit, určuje se odhadem. Zákon tedy předpokládá, že účastníci o kupní ceně se dohodnou. Avšak tato smluvní volnost účastníků je omezena zásadou, že dohodnutí cena koupené věci nesmí přesahovat cenu určenou cenovými předpisy nebo odhadem. To platí i při prodeji používaných a opotřebovaných věcí. V daném případě nelze přiměřenost ceny ojetého motocyklu určit jinak než odhadem. Proto prvý soud správně vyžádal si znalecký posudek. Z posudku zjistil, že přiměřená cena kupovaného motocyklu by činila částku 1150 Kčs. Znalec při vypracování tohoto znaleckého posudku se řídil směrnicemi a pokyny min.