Input:

R 44/1967 (tr.); Předběžné projednání obžaloby. Provinění Garance

č. 44/1967 Sb. rozh. tr.
Při předběžném projednávání návrhu prokurátora na stíhání pachatele pro provinění nebo přestupek před soudem podle zák. č. 58/1965 Sb. musí soud zkoumat, zda jednání pachatele splňuje zákonné znaky provinění nebo přestupku, uvedených v ustanovení § 1 zák. č. 58/1965 Sb. Shledá-li okresní soud, že jednání pachatele splňuje zákonné znaky jiného provinění nebo přestupku, než které jsou uvedeny v § 1 cit. zák., postoupí věc podle § 188 odst. 1 písm. a) příp. b) příslušnému orgánu k projednání.
(Rozhodnutí okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 12. 1. 1967 - 1 T 3/67.)
Okresní prokurátor podal okresnímu soudu návrh na stíhání občana A před soudem pro přestupek podle § 19 zák. č. 60/1961 Sb. se zřetelem k § 1 zák. č. 58/1965 Sb. Podle návrhu okresního prokurátora spočíval přestupek v tom, že A vylákal na občanu K dne 2. 11. 1966 v restauraci v Č. transistorový přijímač v ceně 400,- Kčs, který pak prodal dalšímu občanu za 100,- Kčs.
Okresní soud po předběžném projednání návrhu postoupil věc k projednání místnímu lidovému soudu.
Z odůvodnění:
Okresní prokurátor spatřuje v jednání A přestupek proti socialistickému soužití podle § 19 zák. č. 60/1961 Sb. Navrhuje jeho postih před okresním soudem, poněvadž A byl místním lidovým soudem před tím dne 10. 11. 1965 postižen pro provinění proti pracovní kázni podle § 21 písm.