Input:

č. 44/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 44/1961 Sb. rozh. tr.
Při určování stupně nebezpečnosti činu pro společnost třeba přihlížet ke všem významným okolnostem. Vodítkem v tomto směru jsou hlediska, jak je uvádí (nikoli taxativně) ust. § 19 odst. 1 tr. zák. o výměře trestu, zejména však povaha spáchaného trestného činu, jehož nebezpečnost pro zájmy společnosti jest vyjádřena přímo v zákoně trestní sazbou.
Teprve po takto provedeném zhodnocení případu může soud trestní stíhání s použitím § 199 odst. 2 písm. a) tr. ř. zastavit pro nepatrnou nebezpečnost pro společnost. Jestliže soud zastavuje trestní stíhání z důvodu § 192 odst. 2, písm. a) tr. ř. ještě před projednáním věci v hlavním líčení, má zaujmout stanovisko (vycházející zpravidla již z konkrétních opatření), zda a kterou společenskou organizací bude věc projednána.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 28. prosince 1960 - 13 To 189/60)
Lidový soud v Brně-městě podle § 199 odst. 2 písm. a) tr. ř. zastavil trestní stíhání obžalovaného pro trestný čin obecného ohrožení podle § 192 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák.
Krajský soud v Brně napadené usnesení podle § 163 odst. 1 písm. b) tr. ř. zrušil a věc vrátil soudu prvé stolice k novému projednání.
Z odůvodnění:
Na obviněného podal okresní prokurátor obžalobu pro trestný čin obecného ohrožení podle § 192 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. Podle žalobního návrhu dopustil se obviněný vytýkaného skutku tím, že ve skladě lůžkovin v budově TJ Spartak v Brně-Králově Poli odhodil hořící nedopalek cigarety a způsobil tak požár, jenž byl včas zpozorován a uhašen, avšak přesto vznikla škoda ve výši asi 1500 Kčs.
Lidový soud po předběžném projednání obžaloby dospěl k závěru, že čin, pro který jest obviněný stíhán, vykazuje jen nepatrnou nebezpečnost pro společnost [§ 192 odst. 2, písm. a) tr. ř.] a proto trestní stíhání s použitím cit. ustanovení zastavil.
Postup lidového soudu je