Input:

R 38/1958; Garance

č. 38/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
K výkladu § 1 písm. a) nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi.
Podnik, do jehož majetkově podstaty byl dům při delimitaci začleněn, nemůže vypovídat podle § 1 písm. a) nař. č. 179/1950 Sb. nájemce, který zůstal zaměstnán v podniku, z něhož přešla operativní správa delimitací na podnik vypovídající.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 18. září 1957, 7 Co 175/57.)
Lidový soud v Náchodě přivolil podle § 1 písm. a) nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, k výpovědi odpůrce z domu č. 619 v České Skalici.
Proti tomuto rozsudku se odvolal odpůrce a uplatnil, že v době vzniku jeho nájemního poměru nebyl dům určen k ubytování zaměstnanců vypovídajícího národního podniku Kolora a že on pracuje stále v oboru tkalcovském a to u téhož zaměstnavatele, nár. podniku Tiba, který byl před vypovídajícím podnikem operativním správcem domu, z něhož je vypovídán.
Krajský soud odvolání vyhověl a návrh na přivolení k výpovědi zamítl.
Odůvodnění:
Odpůrce byl zaměstnán od r. 1938 v podniku „Českoskalické přádelny bavlny, mechanické tkalcovny, barvírny a tiskárny, společnost s r. o.“. Dům čp. 619 byl tímto podnikem postaven v r. 1941 a odpůrce nastěhoval se tam po dokončení stavby. Podnik byl znárodněn a jeho majetková podstata byla začleněna jednak do národního podniku Lina, přádelny a tkalcovny bavlny, jednak do národního podniku Tiba, textilní tiskárny. Dům čp. 619 byl začleněn do majetkové podstaty národního podniku Tiba a později do nár. podniku Kolora. Odpůrce byl zaměstnán původně u národního podniku Lina, později pak u národního podniku Tiba, kde je zaměstnán dosud.
Krajský soud na základě tohoto zjištění došel k závěru, že výpovědní důvod podle § 1 písm. a) nař. č. 179/1950 Sb. není odůvodněn. Odpůrce není ovšem dnes zaměstnancem vypovídajícího podniku, avšak zůstal v zaměstnání u toho podniku, do jehož správy náležel dům předtím, než