Input:

R 33/1954; Garance

č. 33/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Po uplynutí lhůty dané dědici k prohlášení o odmítnutí dědictví nelze už tuto lhůtu prodloužit.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze 7. ledna 1953, 21 Ok 339/52.)
Dědicům byla státním notářstvím stanovena podle § 519 odst. 1 o. z. lhůta k prohlášení o odmítnutí dědictví. Zároveň byli dědicové poučeni, že nebude-li ve stanovené Ihútě učiněno prohlášení o odmítnutí dědictví, bude se mít za to, že dědicové dědictví neodmítli. Po uplynutí stanovené lhůty došla státnímu notářství žádost dědiců, aby jim byla lhůta k prohlášení o odmítnutí dědictví prodloužena.
Státní notářství ve Voticích žádost o prodloužení lhůty zamítlo.
Krajský soud nevyhověl stížnosti dědiců.
Z odůvodnění:
Jde