Input:

R 3/1965; Ochranné léčení Garance

č. 3/1965 Sb. rozh.
Ochranné léčení je ochranným opatřením trestního práva a může je proto vyslovit jen soud v řízení trestním.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. června 1964, 3 Co 149/64.)
Okresní soud v Českých Budějovicích v občanskoprávním řízení vyslovil u nezletilého ochranné léčení podle § 72 odst. písm. a) tr. zák. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že nezletilec si již zřejmě není vědom svého jednání a lze předpokládat, že se ho dopouští vzhledem k svému nepříznivému zdravotnímu stavu.
Krajský soud v Českých Budějovicích změnil rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že nařídil nad nezletilým J. G. narozeným 24. 12. 1952, ochrannou výchovu.
Z odůvodnění:
Soud prvního stupně pochybil, když uložil ochranné léčení podle § 72 odst. 2 písm. a) tr. zák. Podle tohoto ustanovení může soud uložit ochranné léčení tehdy, jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný. Ochranné léčení je opatřením trestního práva a může ho proto uložit soud v řízení trestním. V občanskoprávním řízení tak soud učinit nemůže, neboť ho k tomu nezmocňuje výslovné ustanovení trestního zákona. Jen tehdy, kdyby trestní zákon umožňoval uložení takového opatření v