Input:

R 25/1967; Nároky svobodné matky Garance

č. 25/1967 Sb. rozh.
K nákladům spojeným s pořízením výbavičky je třeba přihlédnout při vyměřování výživného pro dítě.
Nárok neprovdané matky na výživné proti tomu, jehož otcovství nebylo dosud zjištěno, lze přiznat jen za podmínek § 95 zák. o rod.
(Rozsudek krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. února 1966, 3 Co 23/66.)
Okresní soud v Českých Budějovicích zamítl žalobu, jíž se matka nezl. R. B. domáhala zaplacení nákladů na výbavičku pořízenou pro děcko, které se jí narodilo dne 21. 6. 1965, jednak nároku na výživné po dobu tří roků od narození děcka, než bude mít možnost svěřit je do péče mateřské školy, proti muži, jehož otcovství nebylo dosud zjištěno a je jen pravděpodobné.
Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudek soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Odvolací soud po přezkoumání napadeného rozsudku shledal nezávadným zjištění, že probíhá spor o určení otcovství žalovaného k děcku navrhovatelky a že v tomto řízení bylo vydáno předběžné opatření, ukládající žalovanému povinnost přispívat na úhradu potřeb dítěte měsíčně 150,- Kčs. Z tohoto zjištění odvolací soud vychází.
Pokud jde o právní posouzení věci, odvolací soud se ztotožňuje s právním názorem okresního soudu, že nárok na úhradu výbavičky pro děcko je nárokem dítěte. Výbavička sama má zajistit děcku potřebné k jeho vývinu, tedy k uspokojení jeho osobních potřeb, takže náklady pořízení výbavičky nutno zahrnout pod výživné. Na výživné má nárok dítě pro osobě, která má podle zákona o právu rodinném povinnost mu výživné poskytovat.
Nemá tedy pravdu odvolatelka, uvádí-li, že kdyby nabyl právní moci rozsudek zamítající nárok matky, aby jí byla přiznána část nákladů na pořízení výbavičky, že by pak otec děcka nemusel na výbavičku ničím přispět. S náklady na