Input:

R 22/1965; Řízení před soudem Garance

č. 22/1965 Sb. rozh.
V řízení o návrhu na zrušení osvojení není přípustné přenesení příslušnosti.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem z 23. prosince 1964, 5 Co 500/64).
Okresní soud v Teplicích rozhodl o přenesení své příslušnosti v řízení o návrhu na zrušení osvojení na okresní soud v P.
Krajský soud v Ústí nad Labem změnil rozhodnutí soudu prvého stupně tak, že příslušným zůstává okresní soud v Teplicích.
Z odůvodnění:
Odvolání osvojitele, který s přenesením příslušnosti nesouhlasí, je důvodné.
K projednání návrhu na zrušení osvojení je příslušný soud, v jehož obvodu má nezletilá podle určení svého zákonného zástupce své bydliště [§ 88 písm. c) o. s. ř.]. Jejím zákonným zástupcem je podle ustanovení § 63 odst. 1 zák. o rod. osvojitel. I když se nezletilá v současné době fakticky zdržuje proti vůli