Input:

R 18/1968; Byt. Řízení před soudem Garance

č. 18/1968 Sb. rozh.
Rozhodnutí o povinnosti k náhradě stěhovacích nákladů v případě zrušení práva užívání bytu v rodinném domku je z pravomoci soudu vyňato.
Příslušným k rozhodování o této povinnosti je národní výbor.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 7. 1967, 9 Co 280/67.)
Rozsudkem okresního soudu v Karviné byli oba žalovaní zavázáni zaplatit žalobci částku 360,- Kčs s přísl., ve zbytku byla žaloba zamítnuta. Prvý soud měl za zjištěno, že žalobcovo právo užívání bytu v rodinném domku v Č. T. bylo zrušeno rozhodnutím bytové komise při MěstNV v Č. T. Dále měl za zjištěno, že dalším rozhodnutím téhož orgánu bylo uloženo žalovaným hradit stěhovací náklady žalobci. Prvý soud také zjistil, že se žalobce přestěhoval z Č. T. do družstevního bytu ve F. M. a zaplatil za stěhování 550,- Kčs. Výslechem informovaného zástupce si pak ověřil, že by náklady přestěhování v obvodu Č. T. činily přes 300,- Kčs. Volnou úvahou dovolil, že stěhovací náklady účelně vynaložené by činily pouze 360,- Kčs s tím, že žalobce má nárok na náklady přestěhování v místě svého původního bydliště; pouze v této části žalobě vyhověl.
Krajský soud v Ostravě rozsudek soudu prvého stupně zrušil, řízení