Input:

R 18/1965 (tr.); Ukládání trestu Garance

č. 18/1965 Sb. rozh. tr.
Je-li pachatel odsuzován za více trestných činů, z nichž u jednoho je možno podle zvláštní části trestního zákona uložit jedině trest odnětí svobody, je vyloučeno uložit jako samostatný trest jiný z trestů uvedených v ustanovení § 27 tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 18. 12. 1964 - 6 Tz 54/64).
Rozsudkem okresního soudu pro Brno-město ze dne 21. 7. 1964 sp. zn. 6 T 327/64 byl obviněný M.S. uznán vinným trestnými činy útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 2 tr. zák. a podle § 155 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) tr. zák. a odsouzen k úhrnnému trestu nápravného opatření.
Ke stížnosti pro porušení zákona Nejvyšší soud tento rozsudek ve výroku o trestu zrušil a okresnímu soudu Brno-město přikázal, aby v rozsahu zrušení věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu pro Brno-město ze dne 21. 7. 1964 sp. zn. 6 T 327/64 byl obviněný M.S. uznán vinným trestnými činy útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 2 tr. zák. a podle § 155 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) tr. zák. a odsouzen k úhrnnému trestu nápravného opatření na dobu jednoho roku s vyslovením srážky 25 % z odměny za práci ve prospěch státu.
Rozhodnutí je vybudováno na zjištění, že obviněný dne 13. března 1964 použil vůči příslušníku Veřejné bezpečnosti V. S., který ho napomínal pro nepřístojné chování, urážlivých výroků a později ho udeřil pěstí do obličeje a spolu se svými společníky ho i jinak tělesně napadl,