Input:

R 18/1955 (tr.); Garance

č. 18/1955 Sb. rozh. tr.
Věc, kterou zloděj nabyl krádeží, nelze považovat za věc náležející pachateli. Proto nelze věc ukradenou prohlásit podle § 55 odst. 1 písm. c) tr. zák. za propadlou.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 23. října 1954, 1 Tz 196/54.)
Lidový soud v Rumburku uznal obviněného vinným trestnými činy krádeže a rozkrádání národního majetku podle § 247 odst. 1 a § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. a odsoudil jej podle § 245 odst. 1 se zřetelem k § 22 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání jednoho a půl roku. Lidový soud v rozsudku současně vyslovil, že věci pocházející z krádeží, které byly obviněnému odňaty, a jejichž vlastníci nejsou známi, propadají podle § 55 odst. 1 písm. c) tr. zák. státu. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o propadnutí věci a tomuto soudu uložil, aby ohledně .věcí, jež byly obviněnému odňaty, postupoval podle § 129 tr. ř.
Z odůvodnění:
Podle § 55 tr. zák. prohlásí soud za propadlou zpravidla věc, které bylo užito k spáchání trestného činu, která byla k spáchání trestného činu určena, kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj anebo které nabyl za