Příloha č. 3 - Žádost o náhradu ušlého výdělku za výkon funkce Garance

9.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příloha č. 3 - Žádost o náhradu ušlého výdělku za výkon funkce

9.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.7 Příloha č. 3 – Žádost o náhradu ušlého výdělku za výkon funkce

Ing. Anna Matoušková

Město/obec…………………………………….

Žádost neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo v jiném obdobném poměru, o náhradu ušlého výdělku za výkon funkce


Při zasedání*):

  • zastupitelstva

  • výboru, komise

  • jiném


dne: ……………………………………


Tabulka


Jméno a příjmení                           
IČ firmy, jiné zaopatření                           
Výše uplatněné náhrady (……. Kč /……Kč)                           

(Příklad: Výše paušální částky pro poskytnutí náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce stanovená zastupitelstvem např. v částce 350 Kč za účast na zasedání zastupitelstva a v částce 250 Kč za účast na zasedání výboru zastupitelstva.)

Čestně prohlašuji, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V ……….dne……………..


……………………………………

vlastnoruční podpis neuvolněného člena zastupitelstvaÚčast na jednání ověřena: …………………………………… dne:

podpis pověřeného zaměstnance nebo předsedy (tajemníka) výboru,

 
 Nahoru