Příloha č. 2 - Žádost o refundaci náhrady mzdy poskytnuté za pracovní volno po dobu výkonu funkceGarance

9.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příloha č. 2 - Žádost o refundaci náhrady mzdy poskytnuté za pracovní volno po dobu výkonu funkce

9.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.6 Příloha č. 2 – Žádost o refundaci náhrady mzdy poskytnuté za pracovní volno po dobu výkonu funkce

Ing. Anna Matoušková

Žádost neuvolněného člena zastupitelstva obce……………., který je v pracovním nebo v jiném obdobném poměru, o refundaci náhrady mzdy poskytnuté za pracovní volno po dobu výkonu funkce

při zasedání*):

  • zastupitelstva

  • výboru, komise

  • jiném

dne: …………………

Vyplní neuvolněný člen zastupitelstva:

Tabulka


Jméno a příjmení                              Vyplní zaměstnavatel:

Tabulka


Název a adresa zaměstnavatele (organizace), s nímž má uzavřený pracovní poměr                            
Počet hodin poskytnutého placeného volna                             
Průměrný hrubý výdělek za 1 hodinu v Kč                             Informace pro zaměstnavatele:

Tuto vyplněnou žádost přiložte k vystavené faktuře a zašlete na adresu obce: ………………IČ: ………….
Na faktuře uveďte zvlášť výši náhrady mzdy a sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele.


V ………. dne ……………..


…………………………

vlastnoruční podpis neuvolněného člena zastupitelstva
Účast na jednání ověřena: ……………………………………

podpis pověřeného zaměstnance nebo

 
 Nahoru