Příloha č. 1 - Příklad odměn neuvolněných členů zastupitelstva obceArchiv

9.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Příloha č. 1 - Příklad odměn neuvolněných členů zastupitelstva …
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Příloha č. 1 - Příklad odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce

9.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.5 Příloha č. 1 - Příklad odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce

Ing. Anna Matoušková

Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce …………. a členů výborů zastupitelstva obce schválené usnesením zastupitelstva obce č. …… ze dne …….


(varianta pro menší obec, ve které není volena rada obce)

Příklad: Počet obyvatel obce k 1. 1. 2017 je 189, v obci je volen 1 neuvolněný starosta, výše odměn je vypočtena v maximální výši (v případě souběhu výkonu několika funkcí je neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta měsíční odměna až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce).

Tabulka


Text Výše odměny od 1. 1. 2017 
Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru