Převod a přechod nemovitého majetku obceArchiv

3.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Převod a přechod nemovitého majetku obce
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Převod a přechod nemovitého majetku obce

3.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7 Převod a přechod nemovitého majetku obce

Mgr. Jan Břeň

Převod a přechod nemovitých věcí z majetku obce se podle platné právní úpravy zpravidla neobejde bez kladného rozhodnutí (souhlasu) zastupitelstva obce. Převod či přechod věci lze souhrnně označit také jako zcizení věci.

Zcizení (lat. alienatio) obecně označuje zánik subjektivního práva. Opakem zcizení je nabytí. Při zcizení tedy přechází právo ze zcizitele na nabyvatele. Příkladem zcizení je např. zcizení věci. Zcizením není akt, jímž nedochází ke změně vlastníka, například vypůjčení či nájem.

Zcizení věci, jakožto pojem občanskoprávní, tedy znamená (legální) pozbytí (zánik) vlastnického práva k věci. Formy zcizení věci jsou smluvní (např.

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru