Přehled změn v právních předpisech souvisejících s nemovitostmi za období 5. 6. 2017 - 2. 7. 2017Garance

14.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Přehled změn v právních předpisech souvisejících s nemovitostmi…
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Přehled změn v právních předpisech souvisejících s nemovitostmi za období 5. 6. 2017 - 2. 7. 2017

14.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.20
Přehled změn v právních předpisech souvisejících s nemovitostmi za období 5. 6. 2017 – 2. 7. 2017

red

NABYLO ÚČINNOSTI
předpis název předpisu poznámka
340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 1.7.2017
182/2017 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) částka 65 z 26.6.2017
NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY
předpis název předpisu novelizováno k datu
Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru