Input:

Pravidla pro vnitropodnikové účetnictví Garance

16.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.1
Pravidla pro vnitropodnikové účetnictví

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Vnitřní předpis je zaměřen na formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví

Varianty:

A)

Vnitropodnikové účetnictví bude organizováno v rámci analytických účtů k syntetickým účtům finančního účetnictví; přičemž se využije účtů Vnitropodnikové náklady a Vnitropodnikové výnosy – používané analytické účty jsou součástí firemního účtového rozvrhu.

B)

Vnitropodnikové účetnictví bude organizováno v samostatném účetním okruhu s využitím účtových tříd 8 a 9

................ popis uspořádání a náplně jednotlivých účtů ..................

(používané účty třídy 8 a 9 jsou součástí firemního účtového rozvrhu)

C)

Vnitropodnikové účetnictví bude organizováno kombinací přístupů A) a B)

............................ popis ....................

Pro potřeby finančního účetnictví v případě účtování provozních nákladů podle druhů zajišťuje vnitropodnikové účetnictví průkazné podklady ve formě sestav:

  • o stavu a změně stavu:

zásob vytvořených vlastní činností

  • nedokončené výroby

  • polotovarů

  • výrobků

  • pro vyjádření aktivace:

vlastních výkonů:

  • materiálu

  • zboží

  • vnitropodnikových služeb

  • pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností:

zásoby vlastní výroby budou oceňovány na úrovni přímých nákladů, tj. přímý materiál, polotovary, přímé mzdy, včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění a ostatní přímé náklady.

Tento vnitřní předpis souvisí s vnitřním předpisem (rozhodnutím) o účtování provozních nákladů a výnosů podle druhů nebo podle účelu.

Komentář:

V případě vnitropodnikového účetnictví má účetní jednotka právo volby, v podstatě se může rozhodnout mezi třemi variantami:

A) buď bude používat systém účtů finančního účetnictví, jedná se o tzv. jednookruhové účetnictví,

B) nebo si vytvoří systém vlastní (od účtů finančního účetnictví oddělený), jedná se o tzv. dvouokruhové účetnictví,

C) nebo si zvolí kombinaci obou