Práva a povinnosti společníků dle ZOKGarance

9.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Práva a povinnosti společníků dle ZOK

9.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.10
Práva a povinnosti společníků dle ZOK

Mgr. Markéta Káninská

Základní povinnosti majetkové povahy

Vkladová povinnost

Vkladová povinnost se řadí mezi nejdůležitější povinnosti společníků. Ačkoli došlo s příchodem ZOK ke snížení minimální výše vkladu společníka z 200 000 Kč na 1 Kč, stále není existence společnosti s ručením omezením bez jakéhokoli vkladu myslitelná. Společníci jsou tedy i nadále povinni splatit své vklady, a to ve lhůtě pěti let ode dne vzniku společnosti (tj. ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku) nebo ode dne převzetí vkladové povinnosti, a této povinnosti je nelze ani rozhodnutím valné hromady, ale ani dohodou s ostatními společníky zprostit.1 Lhůta

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru