Input:

Pracovní náplň - zástupce ředitele pro praktické vyučování, včetně komentáře Garance

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.30
Pracovní náplň – zástupce ředitele pro praktické vyučování, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce zástupce ředitele pro praktické vzdělávání  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.16.1.  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 12.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

12. platová třída

2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů. Doporučení: zástupce ředitele pro praktické vyučování nebo odborný výcvik nebo gestor učebního oboru, popř. skupiny učebních oborů.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. řediteli školy 
řídí učitele odborného výcviku... 
samostatně zajišťuje a zpracovává 
 • - přímou a nepřímou pedagogickou činnost při výchově a vzdělávání a při činnostech souvisejících se vzděláváním v souladu se ŠVP;
 • - organizaci vzdělávání a činností souvisejících se vzděláváním v souladu se ŠVP;
 • - BOZ žáků při výchově a vzdělávání a při činnostech souvisejících se vzděláváním;
 • - spolupráci se zákonnými zástupci žáků (rodičovské schůzky, konzultační hodiny);
 • - spolupráci zejména s
  1. PPP,
  2. OSPOD,
  3. Policií ČR,
 • - ochranu osobních údajů žáků;
 • - návrh změn ŠVP, tematických plánů;
 • - návrhy ke zpracování plánů činnosti školy;
 • - podklady pro zpracování výročních zpráv;