Input:

Povinnosti vůči poskytovatelům dotací Garance

6.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.8.1 Povinnosti vůči poskytovatelům dotací

Ing. Pavel Večeřa

Poskytovatel dotace prostřednictvím rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovuje příjemci dotace významný výčet povinností. Doporučujeme se seznámit s těmito povinnostmi ještě před podání žádosti o podporu. U každé je třeba dobře promyslet, jak bude plnění povinnost zajištěno – projektovým týmem, zaměstnanci obecního úřadu nebo zda se daná povinnost na obec jako takovou vzhledem k charakteru projektu vůbec vztahuje.

Pokud Vám závaznost nebo způsob plnění nějaké povinnosti není jasný, doporučujeme konzultovat věc přímo s poskytovatelem. Rozhodně není prozíravé požádat o dotaci bez této předběžné analýzy. Můžete se dostat do situace, kdy bude povinni plnit něco, k čemu objektivně obec nemá schopnosti, možnosti nebo technické prostředky anebo je nebude schopna v potřebné době opatřit. Tak se můžete dostat z důvodu nedostatečné předběžné opatrnosti do situace, kdy Vám dotace nebude vyplacena nebo bude vymáhána zpět.

Ty počínají dodržením účelu dotace, zachováním limitů