Postup při hodnocení nabídekGarance

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Postup při hodnocení nabídek

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.4.2
Postup při hodnocení nabídek

Mgr. Filip Červenka

Základní pravidla hodnocení nabídek

Zákon vymezuje v § 119 ZZVZ základní pravidla pro postup zadavatele při hodnocení nabídek. Zadavatel provede hodnocení v souladu s pravidly, která si vymezil v zadávací dokumentaci, jde o postup při hodnocení, který zadavatel stanovil v souladu s § 115 ZZVZ. Cílem hodnocení je určit pořadí nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Při hodnocení nabídek je třeba dodržovat základní zásady zadávacího řízení.

Zadavatel si také může pro hodnocení nabídek sestavit komisi jako poradní orgán. Oproti předchozí úpravě není sestavení komise ve většině případů povinné a nejsou tedy ani vymezena pravidla pro činnost

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru