Postup - Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostíGarance

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Postup - Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.1
Postup - Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Mgr. Adriana Kvítková

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí je možné podat pouze na stanoveném formuláři s údaji, které jsou uvedené v ust. § 14 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální zákon”).

Těmito údaji jsou:

  1. označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen;
  2. označení účastníků vkladového řízení:
    • fyzické osoby - jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo u

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru