Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva při pracovních cestách v souvislosti s výkonem jejich funkceGarance

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva při pracovních cestách v souvislosti s výkonem jejich funkce

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2 Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva při pracovních cestách v souvislosti s výkonem jejich funkce

Ing. Anna Matoušková

Dle ustanovení § 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náleží členovi zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance v pracovním poměru. Tímto předpisem je od 1. 1. 2007 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, resp. ustanovení § 151 – 189 tohoto zákona.

V souladu s ustanovením § 153 ZP podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně zaměstnavatel, přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance. Předchozí písemná forma se nevyžaduje v případě, že na ní netrvá zaměstnanec a jeho práva na cestovní náhrady a jejich výši jsou vzhledem k okolnostem nezpochybnitelná.

V případě poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva v souvislosti s výkonem jejich funkce je vyhrazeno stanovit zásady pro jejich poskytování dle ustanovení § 84 odst.

 
 Nahoru