Pojistné na sociální pojištěníGarance

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Pojistné na sociální pojištění

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.8.3 Pojistné na sociální pojištění

JUDr. Jan Přib

Pro účely pojistného na sociální pojištění mají členové představenstva, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, postavení zaměstnanců a akciová společnost má postavení jejich zaměstnavatele. Podmínkou pro to, aby zaměstnanec (včetně člena představenstva) byl poplatníkem pojistného, je, že je účasten nemocenského pojištění.

Pojistné na sociální pojištění zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Všechny tyto odvody platí zaměstnavatel (zde akciová společnost); zaměstnanci (zde členové představenstva) platí jen pojistné na důchodové pojištění.

Zaměstnanci si pojistné sami

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru