Podpora bydlení v roce 2016 a 2017Garance

25.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora bydlení v roce 2016 a 2017

25.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.1
Podpora bydlení v roce 2016 a 2017

red

V roce 2017 bylo schváleno 120 dotačních akcí za 408,5 milionů korun z programu Podpora bydlení pro rok 2017. V rámci programu Regenerace sídlišť bude podpořeno 23 akcí v celkovém objemu 88,1 mil. Kč, na vznik podporovaných bytů bylo schváleno 41 akcí za 259,0 mil. Kč. V objemu 3,1 mil. Kč bude podpořena výměna olověných rozvodů v 9 domech. Velký zájem byl o podprogram Bytové domy bez bariér spuštěný v loňském roce, v jehož rámci Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří částkou 58,2 mil. Kč 47 projektů na výstavbu výtahů a bezbariérových přístupů do bytových domů. 

Mezi žadateli v podprogramu Bytové domy bez bariér figurovala především společenství vlastníků. V tabulkách a grafech níže přinášíme srovnání úspěšnosti žadatelů v jednotlivých krajích.

2016 - Kraj realizace Počet úspěšných žadatelů Celkové náklady v Kč Schválená výše dotace v Kč Průměrná výše dotace Podíl získané dotace na celkových nákladech Podíl SVJ na žadatelích
Hlavní město Praha 2 313 629 156 814 156 814 50% 100%
Jihomoravský kraj 1 1 221 596 560 798 560 798 46% 100%
Kraj Vysočina 3 11 287 641 5 565 159 1 531 489 49% 67%
Královéhradecký kraj 1 5 425 000 2 600 000 2 600 000 48% 100%
Moravskoslezský kraj 4 6 337 630 3 107 624 776 906 49% 25%
Olomoucký kraj 1 6 264 768 3 036 132 3 036 132 48% 0%
Pardubický kraj 1 5 320 127 2 660 063 2 660 063 50% 0%
Středočeský kraj 2 3 362 102 1 404 601 702 301 42% 100%
Ústecký kraj 2 3 255 210 1 574 925 787 463 48% 50%
Zlínský kraj 1 1 095 260 513 935 513 935 47% 100%
 
 Nahoru