Platby státu a vyměřovací základ od 1. ledna 2018Garance

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Platby státu a vyměřovací základ od 1. ledna 2018

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2
Platby státu a vyměřovací základ od 1. ledna 2018

Ing. Antonín Daněk

Nařízením vlády č. 140/2017 Sb. se s účinností od 1. 1. 2018 zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je stát plátcem pojistného, z částky 6 814 Kč, platné od 1. ledna 2017, na 7 177 Kč. Měsíční platba pojistného za osobu, za kterou platí pojistné stát, se zvyšuje od 1. 1. 2018 z částky 920 Kč platné do té doby na 969 Kč (13,5 % z částky 7 177 Kč po zaokrouhlení). To znamená, že za každou osobu, za kterou platí pojistné stát ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. (například za poživatele důchodu či studenty), obdrží příslušná zdravotní pojišťovna od ledna 2018 měsíčně navíc 49 Kč.

Odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance

Jak se výše uvedená změna projeví u zaměstnavatelů (a zaměstnanců) v souvislosti s placením pojistného na zdravotní pojištění? Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem je roven výši odpočtu od dosaženého příjmu u těch zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří mají ze zákona na uplatnění odpočtu nárok (viz dále).

Změna pro zaměstnavatele

V souladu s aktuálně platnou právní úpravou lze uplatnit odpočet od dosaženého příjmu za těchto značně specifických podmínek:

• nárok na uplatnění odpočtu může

 
 Nahoru