Opravy na pronajaté nemovité věciGarance

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Opravy na pronajaté nemovité věci

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.13
Opravy na pronajaté nemovité věci

Ing. Ivan Macháček

Velmi často provozuje lékař svou lékařskou praxi v části nemovité věci pronajaté od fyzické nebo právnické osoby. Vzniká otázka, jak daňově ošetřit opravy na pronajaté nemovité věci, které pro výkon své činnosti hodlá nájemce provést.

Nájem nemovité věci v NOZ

Jak vyplývá z § 2207 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ”), po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce, ledaže se k ní zavázal pronajímatel. Ostatní údržbu věci a její nezbytné opravy provádí pronajímatel, ledaže se k některému způsobu nebo druhu údržby a k opravě některých vad zavázal nájemce.

V případě nájmu bytu a nájmu domu, nájemce podle § 2257 NOZ provádí a hradí

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru