Oprava chyby v katastrálním operátuGarance

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Oprava chyby v katastrálním operátu

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.2
Oprava chyby v katastrálním operátu

Mgr. Adriana Kvítková

Úprava postupu při opravě chyb v katastrálním operátu je obsažena zejména v ust. § 36 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální zákon”) a v ust. § 44 a 45 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška”).

Jaké chyby opravit lze a jaké nikoliv

Ustanovení § 36 KTZ slouží k opravě chyb, které vznikly:

  1. zřejmým omylem při vedení a obnově katastru,
  2. nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím právním předpisem.

Na

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru