OdstupnéGarance

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Odstupné

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.8
Odstupné

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Právní úprava odstupného jako jednoho z důvodů zrušení závazku je obsažena v § 1992 NOZ.

Zrušení závazku zaplacením odstupného

Smluvní strany si mohou ujednat, že jedna ze smluvních stran je oprávněna zrušit závazek tím, že zaplatí určitou částku jako odstupné. Odstupné je tedy určitá peněžitá částka, kterou se jedna smluvní strana zavazuje zaplatit druhé smluvní straně s úmyslem zrušit závazek.

Podmínky zániku závazku zaplacením odstupného

Aby mohl závazek zaniknout tímto způsobem, musí být splněny následující podmínky:

  • smluvní strany se na tom dohodly,

  • smluvní strany si sjednaly výši odstupného,

  • oprávněná strana zaplatí druhé smluvní straně sjednané odstupné.

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru